SciFest-festivaaleille pajatoimintaa Karelia-ammattikorkeakoulun media-alan puolelta on tänä keväänä ollut
tuottamassa kaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Tuottajiksi fuksit äänestivät medianomiopiskelijat Miia
Kosusen ja Henna Palovaaran.

Kosunen ja Palovaara halusivat ryhtyä tuottajiksi tässä projektissa, koska heitä kiinnostaa tiimin vetäminen
ja isot johtotehtävät sekä he halusivat saada enemmän niihin liittyvää kokemusta. Lisäksi molemmat halusivat haastaa itseään pääsemällä tekemään monipuolisesti erilaisia tuottajan hommia. Vaikka alku saattoi tuntua
vaikealta, he ovat antaneet paljon tämän tuotannon eteen. Kosunen ja Palovaara ovat molemmat
viihtyneet erittäin hyvin tehtävissään, etenkin kun he ovat päässeet tutustumaan paremmin
opiskelijoihin, joiden kanssa eivät ole olleet erityisemmin tekemisissä. Heidän mielestään tämä tuotanto
antaa paljon eväitä tuleviin media-alan tehtäviin.

Tuottajat Henna Palovaara ja Miia Kosunen

Tuottajat näkevät tiimitoiminnan ydinosaamisena isoissa projekteissa ja elinehtona työelämässä, etenkin
media-alalla. Tiimityöskentely on kaikki yksilöt huomioon ottavaa yhteen pelaamista, jossa voi pelotta
kommunikoida mistä tahansa kaikkien kanssa. Kaiken perustana on kaikkien luottamus toisiin ja yhteisesti
sovitut säännöt. Jokainen tiimiläinen tekee niiden mukaan velvollisuutensa tuotannon edistämiseen
määränpäätä kohti. Tuottajat Kosunen ja Palovaara ovat kokeneet tämän SciFest-tuotannon sujuneen
todella hyvin, koska ovat tuottajina saavuttaneet yhteisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen tiimien
kanssa siitä, miten asioissa edetään. He ovat halunneet korostaa, miten tärkeitä oma-aloitteisuus ja luovuus
ovat tällaisissa projekteissa.

SciFest-toiminta on tuottajien mukaan tärkeää lasten ja nuorten parissa, sillä se antaa mahdollisuuden
tutustua eri tieteenaloihin ja koulutuksiin. SciFest lisäksi tuo yhteen eri alojen koulutuksia ja osaajia
luoden samalla heille kuvaa tulevaisuudesta, joka on täynnä mahdollisuuksia työstää erilaisia projekteja
yhteistyön ja verkostoitumisen ansiosta. Vaikka tuottajista SciFest vaikutti alkuun haastavalta ja on
sisältänyt joitain konflikteja ja epävarmuuksia, niistä huolimatta kaikki on rullannut hienosti eteenpäin.
Opiskelijat ovat olleet täysillä tuotannossa mukana ja on ollut monta rautaa tulessa.

Kaiken kaikkiaan tämä tuotanto on ollut Kosuselle ja Palovaaralle kaikin puolin positiivinen ja kasvattava
kokemus. He ovat päässeet oppimaan enemmän kaaoksenhallinnasta, stressinsietokyvystä sekä
puhumisesta isojen ihmisjoukkojen edessä vailla turhaa jännitystä. Itsensä kehittäminen on ollut tuottajien
yksi tavoite ja siinä he ovat onnistuneet tällaisen tuotannon parissa. Molemmat Kosunen ja Palovaara
haluavat ja ovat kiinnostuneita tekemään tuottajien töitä myös jatkossa. Heistä tuntuu mahtavalta
työskennellä ihmisten kanssa, kuunnella projektiin liittyviä ajatuksia ja pitää yhdessä tuotantopalavereja.
Tuottajat iloitsevat siitä, kun ihmiset pääsevät loistamaan omilla taidoillaan, samoin kuin he itse omilla
johtamistaidoillaan.

Jere Sammalisto