Tapahtumatuotannon kurssimme alkoi helmikuussa siitä, kun meille kerrottiin, että tarkoituksena olisi tuottaa sisältöä toukokuussa olevaan SciFest-tapahtumaan. Osa meistä ei ole koskaan käynyt SciFestissa ja osa ei ollut ennen tätä edes kuullut kyseisestä tapahtumasta. Sisällön suhteen meille annettiin vapaat kädet, se voisi olla lähes mitä vain meitä itseämme kiinnostavaa. Ja siitä alkoi ideointi.

Ensin täytyi tietenkin selvittää, että millaisesta tapahtumasta on kyse ja mikä on sen tavoite. Tietoa tapahtumasta saimme opettajilta, viime vuonna SciFestiin osallistuneilta toisen vuoden opiskelijoilta sekä koko SciFest-tapahtuman tuottajalta Pauliina Korhoselta. Aluksi tuntui hankalalta hahmottaa, että millaista sisältöä meidän odotettiin tekevän tapahtumaan. Onneksi saimme kuitenkin esimerkkejä mahdollisuuksista toisen vuoden opiskelijoiden kertoman perusteella.

Huonepakopelin rakennusta

Meidän tehtävänä oli kehitellä erilaisia työpajoja, joihin tapahtumassa vierailevat koululaiset osallistuvat. Ideana oli, että pajat ilmentäisivät jollakin lailla media-alan osaamistamme ja esittelisivät samalla tuleville potentiaalisille opiskelijoille alaamme ja sen erilaisia mahdollisuuksia. Ideoita syntyikin hyvin ja alkuun ilmassa leijui monia kiinnostavia sanoja kuten hologrammit, lisätty todellisuus ja 3D-tulostus. Työpajojen suunnittelussa täytyi kuitenkin ottaa huomioon myös se, että mitä tapahtumassa on mahdollista toteuttaa. Lopulta esittelyyn asti pääsivät ideat VR-teknologiasta, pakohuoneesta, emojeista ja sarjispajasta.

Pajojen valikoiduttua alettiin hyvistä ideoista kehittää toimivia kokonaisuuksia. Hyvän ja toimivan pajan tekemiseen tarvitaan valtavasti suunnittelua. Pajan perusidean täytyy olla selkeä, jotta sitä on helppoa lähteä kehittämään eteenpäin. Pajojen tehtävien suunnittelussa oli myös tärkeää ottaa huomioon ikäryhmä, jolle pajaa suunnitellaan. Pääasiassa tapahtumassa vierailevat peruskoululaiset, joten osasimme kohdistaa toiminnan sen ikäisille. Tapahtumaan odotetaan kuitenkin monen ikäisiä vierailijoita, joten monet pajojen pitäjät ovat kehitelleet vaihtoehtoisia tehtäviä, jotta paja sopisi mahdollisimman monelle.

Joitakin työpajoja on käyty testaamassa jo ennakkoon

Tämä kurssi opetti meille ainakin sen, miten paljon suunnittelua ja ideointia sisällöntuottaminen vaatii. Itse tapahtumassa opimme myös varmasti sen, miten kaikkea ei mitenkään pysty suunnittelemaan etukäteen ja odottamattomiakin asioita voi tapahtua. Tärkeää on selvästi myös tiimityöskentely ja hyvä yhteishenki. Sen avulla tästäkin tapahtumasta saadaan varmasti kaikille mukava kokemus.

Elina Roivas