Karelia-ammattikorkeakoulun medianomifuksien ensimmäinen lukuvuosi on pian saatu taputeltua SciFest-festivaalin ja sinne innokkaiden oppijoiden työstämän pajatoiminnan yhteydessä. Media-alan opiskelijat ovat saaneet kuluneina viikkoina suunnitella ja rakentaa neljää SciFestiin saapuvaa pajaa. Pajojen peruslähtökohdat ja kaikissa pajoissa toimiminen on käsikirjoitettu hyvin ajan kanssa. Kaiken tapahtumatuotannon alkuvaiheilla suunnitellun työn läpikäynti fyysisissä pajapisteissä on ollut kaiken nähdyn vaivan ja käytetyn aikamäärän arvoista.

SciFestiin tänä vuonna fukseilta tulevia pajoja lähdettiin rakentamaan miettimällä pajan kokoa ja istuvuutta tapahtumaan Joensuu Areenalle, suunnittelemalla millaisia rakennelmia ja materiaaleja kokoamiseen tarvitaan sekä muuta yleistä visuaalista ilmettä. Opiskelijat saivat ajoissa tietää, kuinka paljon tilaa kaikille media-alan pajoille on varattu Areenalta ja näin kunkin pajan koko saatiin arvioitua. Esimerkiksi pöytien ja tuolien tarvittava määrä oli helposti arvioitavissa, mutta erikoisempien rakennelmien tekeminen vaati luovuutta ja erilaisia materiaaleja. Tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet hankittiin itse eri saatavista paikoista ja kaupoista, mutta osa niistä hankittiin myös koulun kautta. Kaikkien hankintojen sekä teetettyjen tarvikkeiden saamisen jälkeen rakennusprosessi hahmottui paremmin ja muuttui helpommaksi.


Kun pajat alkoivat viimein olla koossa ja valmiina, oli aika testata niitä käytännössä. Kaikista pajoista käytiin demoversiot erinäisten testiryhmien kanssa läpi. Näin pajanpitäjät saivat paremmin sisäistettyä aiemmin suunniteltua toimintaa ja sen kulkua. Pajatoiminnan ajallinen kestokin oli helpommin hahmoteltavissa.
Pajapisteitä demottiin pääosin opiskelijoilla, mutta demoaminen saatiin onnistumaan myös nuoremmilla ja vanhemmilla henkilöillä. Koska tapahtuma tulee olemaan suunnattu kaiken ikäisille, tämä oli ainoastaan hyvä asia. Demoista saatiin kehittävää palautetta ja pajoihin tehtiin tarvittavia muutoksia sekä parannuksia. Festivaalien ajankohta on lähestynyt entisestään ja pajojen rakentamisen sekä demoamisen jälkeen ne on täytynyt purkaa ja pakata Joensuu Areenalle kuljetettaviksi. Koko areenaa on muokattu festivaalikuntoon
tekemällä pitkää päivää. Medianomifuksit ovat saaneet pajansa hyvin kuljetettua ja he ovat käyttäneet useita tunteja niiden kasaamiseen pian koittavaa tapahtumaa varten. Jotkut suunnitelmat pajoista ovat saattaneet hiukan muuttua kasaamisprosessin aikana, mutta kaikkien alkuperäisideat ovat säilyneet muuttumattomina.

Toivottavasti kaikki menee vuoden 2018 SciFest-tapahtumassa hyvin ja kaikki paikalla olijat saavat pitää kahden päivän ajan hauskaa. Paljon työtä tehneille medianomiopiskelijoille on taatusti erittäin palkitsevaa nähdä ja kokea työnsä tulokset lopullisessa tapahtumassa.

Jere Sammalisto